Referencie

 

1 Brenišin M. – Tehotenstvo týždeň po týždni – Váš kompletný sprievodca. Bratislava : ORBIS IN, s.r.o., 2021. 156 s. ISBN 978-80-973944-0-0

2 Brenišin M. – Tehotenstvo týždeň po týždni – Váš kompletný sprievodca. Bratislava : ORBIS IN, s.r.o., 2021. 164 s. ISBN 978-80-973944-0-0

3 Úradný vestník Európskej únie L 136/2012. Nariadenie Komisie (EÚ) c. 432/2012 zo 16. mája 2012 o povolení urcitých zdravotných tvrdení o iných potravinách, ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí, Ú. v. EÚ L 136, 25.5.2012, s. 1 – 40.

4 Brenišin M. – Tehotenstvo týždeň po týždni – Váš kompletný sprievodca. Bratislava : ORBIS IN, s.r.o., 2021. 186 s. ISBN 978-80-973944-0-0

5 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 440/2011 zo 6.mája 2011 o povolení a zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na vývoj a zdravie detí.

6 Brenišin M. – Tehotenstvo týždeň po týždni – Váš kompletný sprievodca. Bratislava : ORBIS IN, s.r.o., 2021. 213 s. ISBN 978-80-973944-0-0

7 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 432/2012 zo 16. mája 2012 o povolení určitých zdravotných tvrdení o iných potravinách, ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí.

8 Patentované v Austrálii/AU 2013259503; Japonsku/JP 6370775; Novom Zélande /NZ 702325. Očakávaný patent v USA a EÚ.

9 Salcedo-Bellido I, Martínez-Galiano JM, Olmedo-Requena R, et al. Association betweenVitaminIntakeduringPregnancy and Risk of SmallforGestationalAge. Nutrients. 2017 Nov 23;9(12):1277. doi: 10.3390/nu9121277.;

10 Wolf HT, Hegaard HK, Huusom LD, Pinborg AB. Multivitaminuse and adversebirthoutcomes in high-incomecountries: a systematicreview and meta-analysis. Am J ObstetGynecol. 2017 Oct;217(4):404.e1-404.e30. doi: 10.1016/j.ajog.2017.03.029.;

11 Nohr EA, Olsen J, Bech BH, et al. Periconceptionalintake of vitamins and fetaldeath: a cohort study on multivitamins and folate. Int J Epidemiol. 2014 Feb;43(1):174-84. doi: 10.1093/ije/dyt214.

12 Papaleo E, Molgora M, Quaranta L, et al. Myo-inositolproducts in polycysticovary syndrome (PCOS) treatment: quality, labelingaccuracy, and costcomparison. Eur Rev Med PharmacolSci. 2011 Feb;15(2):165-74.;

13 Papaleo E, Potenza MT, Brigante C, et al. Nutrients and infertility: analternativeperspective. Eur Rev Med PharmacolSci. 2011 May;15(5):515-7.;

14 Revelli A, Delle Piane L, Casano S, et al. Follicular ¬uidcontent and oocytequality: from single biochemicalmarkers to metabolomics. ReprodBiolEndocrinol. 2009 May 4;7:40. doi: 10.1186/1477-7827-7-40.;

15 Papaleo E, Unfer V, Baillargeon JP, Chiu TT. Contribution of myo-inositol to reproduction. Eur J ObstetGynecolReprod Biol. 2009 Dec; 147(2):120-3. doi: 10.1016/j.ejogrb.2009.09.008;

16 https://solutexcorp.com/products/next-gen/lipinova/

17 https://azur-gn.com/product-portfolio/spm-expertise/lipinova/

18 https://wwwashland.– com/le_source/Ashland/Industries Food%20and%20Beverage/PHA17-1008_Ferronyl_Iron_Supplement%2 SellSheet_A4_050418_ A4_digital.pdf.

19 Úradný vestník Európskej únie L 307/2014. Nariadenie Komisie (EÚ) c. 1135/2014 z 24. októbra 2014 o povolení zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na zníženie rizika ochorenia, Ú. v. EÚ L 307, 28.10.2014, s. 23 – 25;

20 Cabinian A, Sinsimer D, Tang M, Zumba O, Mehta H, Toma A, et al. (2016) Transfer of Maternal Immune Cells by Breastfeeding: Maternal Cytotoxic T Lymphocytes Present in Breast Milk Localize in the Peyers Patches of the Nursed Infant. PLoS ONE 11 (6): e0156762. doi:10.1371/journal.pone.0156762

‡ u žien v reproduktívnom veku

Metafolin® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Merck KGaA, Darmstadt, Nemecko.

 

* SPMs -Specialized pro-resolving mediators